Omgeving en Gedrag

Een veilige omgeving voor iedereen bij DZ&PC

Grensoverschrijdend gedrag komt overal voor; op het werk, in de discotheek, en helaas ook in de sport. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we dingen als pesten, discriminatie, machtsmisbruik, en seksueel misbruik. Als je ermee te maken krijgt is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor advies en ondersteuning. Sinds kort zijn wij, Elles Annema en Robert Nieuwenhuis, door DZ&PC aangesteld als de Vertrouwenscontactpersonen (VCP) binnen de club. Wij functioneren hier als aanspreekpunt bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag.

In het dagelijks leven zijn wij vanuit ons beroep en onze studie gewend aan het omgaan met vertrouwelijkheid. Wij zijn geen lid van enig team of afdeling binnen het DZ&PC.

Mocht je ergens mee zitten, of ergens tegen aanlopen, dan kan je dit bij ons melden. Het maakt daarbij niet uit of je lid bent, ouder van een lid, vrijwilliger, of anderszins betrokken bij de club en of het bij jezelf gebeurt of dat je het bij iemand anders ziet. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing.

We zijn telefonisch, via de mail, of via WhatsApp bereikbaar om een afspraak te maken. We streven ernaar om binnen 24 uur een bericht terug te sturen. Onze persoonsgegevens staan hieronder weergegeven.

Elles AnnemaRobert Nieuwenhuis
06422281160652542181
Elles.vcp@gmail.comRobert.vcp2@gmail.com