Zwemmend Redden & RBD

De afdeling Zwemmend Redden is onderdeel van DZ&PC en sterk verweven met Reddingsbrigade Drachten, zij verzorgen alle lessen en trainingen. Zodra een kind 14 jaar wordt en de juiste certificaten behaald heeft, kan de overstap (als DZ&PC lid) naar de Reddingsbrigade Drachten gemaakt worden. Je verandert dan ook van bond, van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond naar de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen.

De Reddingsbrigade is aangesloten bij de KNBRD, welke zich bezig houdt met het redden van drenkelingen, het beveiligen van o.a. de Nederlandse stranden, in de zomerdagen het bewaken van Strandheem en daarnaast ook preventief bezig is door middel van voorlichting.

Om het reddend zwemmen op hoog niveau te houden wordt er op donderdagavond tussen 17:30 en 21.15 getraind in zwembad “De Welle” in Drachten. De leden leren hier bevrijdingsgrepen, vervoersgrepen en hoe je iemand uit het water haalt zonder risico te lopen b.v. met een reddingsklos of een reddingshaak. Ook bieden wij de mogelijkheid om het EHBO-diploma te halen. Ieder jaar wordt er een examen afgelegd over het geleerde van het afgelopen seizoen. Als dit examen met goed gevolg wordt afgelegd dan schuiven de leden door naar een hoger brevet c.q. diploma. Als men helemaal klaar is dat zijn er bij ons als aanvulling cursussen voor zweminstructeur A, B en Varend redden.

Naast de trainingen doet de reddingsbrigade ook mee aan wedstrijden, demonstraties en extra cursussen. Ook organiseren wij elk jaar voor onze leden een uitwisseling met een Duitse Reddingsbrigade uit Lingen. En de mogelijkheid om strandwacht te lopen bij bijvoorbeeld Texel en Zeeland om de veiligheid te vergroten.

De Reddingsbrigade Drachten wordt bestuurd door een aantal personen die samen de commissie vormen. Onder deze commissie staan weer andere commissies die specifiek hun eigen opdracht volbrengen daarnaast zijn er een tiental trainers. Deze trainers hebben allemaal bij ons hun opleiding gevolgd, vandaar dat wij gerust kunnen spreken van een behoorlijke “know-how”.

Sinds een aantal jaren beschikt de Reddingsbrigade Drachten over een boot, een reddingsvlet. Met deze vlet kunnen wij het in het zwembad geleerde in de praktijk brengen. In de zomer hebben wij o.a. als activiteit voor onze leden het oefenen met deze vlet. Dit oefenen gebeurt o.a. bij Smalle Ee. Ook zijn wij tegenwoordig inzetbaar bij ongelukken en/of overstromingen door het hele land.

Voor meer informatie, mail je naar zwemmendredden@dzpc.nl of info@rbdrachten.nl.