SuperSpetters

Eigentijds, veel persoonlijke aandacht en op een leuke manier goed leren zwemmen. Dat is de zwemlesmethode SuperSpetters van de KNZB. Vanaf maart 2015 biedt DZ&PC deze nieuwe methode aan, die onder andere ontwikkeld is door Olympisch succescoach Jacco Verhaeren.

Kwaliteit en plezier

Met de SuperSpetters-methode willen we meer kwaliteit leveren, zodat uw kind veilig en goed leert zwemmen. Dit realiseren wij door veel persoonlijke aandacht te geven, meer gebruik te maken van materialen die de kwaliteit van de lesstof vergroten en met regelmaat te communiceren over de vorderingen van uw kind.
Naast de kwaliteit en veiligheid vinden de KNZB en DZ&PC het ook erg belangrijk dat uw kind vooral plezier beleeft tijdens het leszwemmen. In het SuperSpetters lesprogramma zitten daarom meer survivalelementen en fun gepland, waardoor er ook aandacht is voor het plezier.

Onze trainers zijn allemaal vrijwilligers, zij vinden het leuk en belangrijk om anderen, in dit geval kleine kinderen, met veel plezier vertrouwd en zeker te maken met en in het water. De speelse manier van deze methode sluit dus ook naadloos aan bij de belevingswereld van de kinderen en zijn we er ook zeker van dat de kinderen het leuk vinden.

KNZB diploma

Het SuperSpetters zwemlestraject wordt afgesloten met het KNZB zwemdiploma. Dit zwemdiploma betekent dat uw kind zwemveilig is. Het is mogelijk dat uw kind het zwemdiploma binnen 14 maanden doorlooptijd (is netto 12 maanden zwemtijd vanwege vakanties e.d.) behaalt en zwemvaardig is. De eindtermen van het KNZB zwemdiploma komen overeen met de eindtermen van het C-diploma.

Sommige kinderen hebben wat meer tijd nodig en in dat geval, uiteraard na afstemming met de ouders, bestaat de mogelijkheid om de ‘Opleidingsstraat’ met 1 kalenderkwartaal te verlegen

Meer informatie

Voor meer informatie is het mogelijk om contact op te nemen met Anita de Haan (co√∂rdinator DZ&PC SuperSpetters), via superspetters@dzpc.nl.
En op de website van de KNZB is nog nog veel meer informatie vinden; http://www.superspetters.nl.