VoorjaarsALV 2018

Algemene Ledenvergadering op 20 april 2018 om 20:00 in het clubhuis. Het bestuur van de Drachtster Zwem- & Poloclub nodigt haar leden of vertegenwoordigers uit voor de jaarlijkse ALV om het kalenderjaar 2017 te verantwoorden. De stukken voor de vergadering zullen zo spoedig mogelijk beschikbaar worden gesteld. Agenda Opening Verslag vorige vergadering Bestuursverkiezing Jaarverslag Kascommissie…