ALV 14 november 2016

Het bestuur nodigt u uit voor de najaarsALV op maandag 14 november 2016, aanvang 20:00u, in het clubhuis. De agenda is als volgt: Opening Notulen vorige vergadering Toestemming gebruik van foto’s voor PR-activiteiten Beleid 2016-2020 Begroting 2017 Bestuursverkiezing: Voorzitter, kandidaat: H.G. (Hermen) Bekkers (momenteel vicevoorzitter) Vicevoorzitter, kandidaat: M.A. (Martin) van den Adel (momenteel bestuurslid externe…