ALV 14 november 2016

Het bestuur nodigt u uit voor de najaarsALV op maandag 14 november 2016, aanvang 20:00u, in het clubhuis.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Notulen vorige vergadering
 3. Toestemming gebruik van foto’s voor PR-activiteiten
 4. Beleid 2016-2020
 5. Begroting 2017
 6. Bestuursverkiezing:
  1. Voorzitter, kandidaat: H.G. (Hermen) Bekkers (momenteel vicevoorzitter)
  2. Vicevoorzitter, kandidaat: M.A. (Martin) van den Adel (momenteel bestuurslid externe relaties)
  3. Bestuurslid Jeugd: A. (Anneke) van Teijlingen (nieuw)

(Beleid 2016-2020 volgt nog)

(Notulen vorige vergadering volgt nog)


Meer artikelen: