Ereleden DZ&PC

Op de ALV van 8 oktober 2021 werden een heleboel zaken besproken en behandeld. Misschien wel een van de voornaamste punten was de benoeming van 2 ereleden.
Beide mannen hebben een ongelooflijk lange staat van dienst, zij hebben de vereniging heel veel jaren ondersteund en heel veel betekend voor de vereniging.

Theun Sloot en Jelle Cuperus

Om maar even aan te geven, DZ&PC bestaat sinds 1958 en het lidmaatschapsnummer van Theun is 11 en Jelle is ingeschreven met lidnummer 46. Toen was het zwembad nog een kuil in de grond waar nu de vijver is. Ze hebben vrijwel alles gedaan voor de vereniging, snoepjes verkopen, scheidsrechtercommissie, kantine, badboek en ga nog maar even door. Beide mannen zijn de 80 jaar ruim gepasseerd en hebben besloten om het iets rustiger aan te doen. Onder luid applaus heeft de voorzitter, namens de vereniging, Theun en Jelle nogmaals heel hartelijk bedankt voor de tijd, aandacht en energie die zij alle jaren in de vereniging en de leden gestopt hebben.


Meer artikelen: