Uitnodiging ALV 18 november 2015

Hierbij nodigt het bestuur van Drachtster Zwem- en Poloclub u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Zoals u weet rouleren wij de avond waarop de ALV wordt gehouden sinds vorig najaar. Deze keer is de woensdag aan de beurt.

De ALV wordt gehouden op woensdag 18 november 2015 om 20:00 in ons clubhuis.

Dit betekent tevens dat alle trainingsuren van DZPC na 19:30 komen te vervallen.

De agenda voor deze ALV is:

  1. Opening en mededeling(en)
  2. Notulen van de vorige ALV (10 maart 2015)
  3. DZPC 2020
  4. Begroting 2016
  5. W.v.t.t.k.
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

De stukken voor deze ALV, de notulen van de vorige ALV en de begroting 2016, worden u gemaild wanneer u daarom verzoekt. U kunt een verzoek sturen naar vicevoorzitter@dzpc.nl. Tevens liggen de stukken vanaf uiterlijk woensdag 4 november in het clubhuis.

NB Vanwege de instelling op de server dat er per dag een maximaal aantal e-mails verstuurd mogen worden (om spam tegen te gaan) is de uitnodiging niet bij alle leden aangekomen. Zodra dit verholpen is, versturen wij de uitnodiging nogmaals.


Meer artikelen: