Ronde Tafel: Inspraak nieuwe Welle

Op 24 januari 2023 werd op het gemeentehuis een Ronde Tafel gehouden. Hier konden belanghebbende spreektijd vragen om de Raad en het College bij te praten over het belang (of juist het tegendeel) dat wij aan een nieuw 50m zwembad hechten.

Er waren enkele verontruste senioren die zich duidelijk tegen het nieuwe zwembad uitspraken (megalomaan en veel onzekerheid). Maar onze voorzitter, Martin van den Adel, directeur Sportbedrijf Evert jan Siderius, Johan Boelens (NOCNSF & WSV de Veenhoop Drachten) en Henri Koek (KNZB & OC) hielden vurig pleidooien voor het nieuwe zwembad en dat het ook minstens 50m lang moet zijn. Zij zeiden dat de maatschappelijke, sportieve en sociale waarden voor Smallingerland veel belangrijker zijn en ook de investeringen rechtvaardigen.

DZ&PC leden die zich verzameld hadden in de hal van het gemeentehuis

Zoals duidelijk blijkt uit de foto’s waren er veel DZ&PC’ers, uit alle afdelingen, aanwezig om steun te geven/uit te spreken voor een nieuw 50m bad. Je ziet dat Maaike er klaar was om direct het water in te duiken:-). Enige tijd later gingen alle leden de raadszaal in en moesten er veel stoelen bijgezet worden.

Echt een volle bak bij de Ronde tafel

De voorzitter DZ&PC mocht als 3e het woord nemen en toen hij klaar was, ontving hij een daverende applaus. Bij de Raadsleden en College veel verwondering, dat waren ze echt niet gewend, (ik ook niet eerlijk gezegd). De voorzitter van de vergadering heeft de DZ&PC’ers toegesproken en gezegd dat dit niet de bedoeling was. Iedereen mag de Raad informeren met zijn mening zonder dat boegeroep af applaus daaraan toegevoegd mag worden. Daarna zei hij dat hij erg blij was met de belangstelling van de inwoners bij dit belangrijke agendapunt.

Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze aanwezigheid en hoop dat er op 7 februari tijdens het finale debat en stemming over het voorstel om een nieuw 50m bad te bouwen aan de Sportlaan, weer veel leden van DZ&PC aanwezig zullen zijn.

Martin van den Adel
Voorzitter DZ&PC


Meer artikelen: